Hal-hazırda təyin edilib şəbəkə ilə bağlı problem yoxdur