Hal-hazırda həll edilib şəbəkə ilə bağlı problem yoxdur